De flesta av oss kan känna att livet skaver ibland, en upplevelse av tomhet, oro eller missnöje kan infinna sig. Mycket kan vi hantera själva eller med hjälp av familj och vänner, men ibland kan vi behöva samtal med en psykoterapeut. Hos mig arbetar vi med sådant som vi alla kan uppleva mer eller mindre av, allt från vardagsproblem till mer långvariga existentiella problem. Kanske har Du fastnat i en kris utan att kunna komma vidare, eller kanske hamnar Du i situationer eller relationer gång på gång som Du skulle vilja ha annorlunda. Jag erbjuder en trygg och hållbar terapi där de sidor Du är mer stolt och glad över får utrymme tillsammans med de sidor som kanske väcker skam och blygsel. Vi möts i terapin för att begripliggöra vad som hänt i det förflutna, vad som händer nu och vad det ska leda till.

Välkommen!

Telefonnummer
0707813750
E-post psykoterapi@kjellvertz.se


Om/Kontakt

Idag finns det många som erbjuder behandling och det kan vara svårt att orientera sig och att välja den terapeut och terapi som passar Dig. Här kan du läsa mer om mig och mina tankar om terapiprocessen. 

KBT/Schematerapi

Jag är utbildad inom kognitiv beteendeterapi (KBT) samt Schematerapi. Beroende på Ditt behov väljer vi att arbeta med antingen KBT eller Schematerapeutiska metoder. 


Känslor och Behov

I vårt dagliga liv är vi inte alltid så medvetna om vad våra känslor säger oss. Det kan vara svårt att skönja vilken känsla som upplevs just i stunden. Bakom varje känsla så finns ett behov, känslomässigt eller fysiskt som antingen har blivit tillgodosett eller frustrerat.

Läs vidare

Här har jag samlat teorier och förklaringsmodeller som kan leda till större förståelse. Inledningsvis Anknytningsteorin som handlar om tidiga, nära och känslomässiga relationer, samt deras betydelse för vår utveckling. Sedan lite kort om begreppet Schema - hur vi beter oss i aktuella situationer påverkas av hur vi uppfattar oss själva och omvärlden. Slutligen lite om Tre grundläggande faktorer - Nya och gamla hjärnan, Arv och miljö samt Motivationssystem