Individuell terapi

Samtalen kännetecknas av att Du och jag tidigt kartlägger det som förväntas av terapin, Dina behov och vad Du önskar annorlunda i Ditt liv. Vi sätter gemensamma mål och samarbetar utifrån det som känns relevant för Dig. Vi utvärderar kontinuerligt våra samtal och det Du behöver vilket gör terapin flexibel. Terapirelationen bygger på tillit, trygghet och värme, att Du får hjälp att komma i kontakt med grundläggande behov och hur det blir när Dina behov inte tillgodoses. Vidare arbetar vi i rummet med en öppenhet kring känslor och strävar efter att utveckla mer självmedkänsla.

I samtalsterapi lär du känna dig själv på ett djupare plan. Du får kunskap och verktyg att sakta men säkert inkludera allt som är Du, både Dina starka och de så kallade svaga sidorna. Syftet är att Du med en grundtrygghet ska kunna styra Ditt liv utifrån det Du vill och längtar efter, samt att långsiktigt främja autonomi och självständighet.

Längden på terapin beror på många faktorer. Det centrala är dina behov.

En session är cirka 50 minuter och kostar 1350 kronor.