Om mig och att välja terapeut

Jag är legitimerad psykoterapeut och certifierad schematerapeut, med en grund i klinisk beteendevetenskap. Under hela min uppväxt fascinerades jag av relationer inom familj och mellan vänner, av samtalet och det mänskliga mötet. Jag ville förstå människans drivkraft och beteende, därför låg det nära till hands att jag utbildade mig till skådespelare. För att sätta sig in i karaktärer, deras lidande och själva dramat krävs förkovring, så jag studerade parallellt psykologi och beteendevetenskap. Längtan av att få hjälpa mina medmänniskor blev starkare med åren, varpå jag valde det terapeutiska arbetet. Jag tog en fil kand examen i klinisk beteendevetenskap, med efterföljande Masterexamen i psykologi. Den legitimationsgrundande utbildningen i psykoterapi gick jag på Svenska Institutet för KBT och Schematerapi, där jag även certifierade mig som schematerapeut. Som psykoterapeut fortbildar jag mig kontinuerligt genom kurser och ny litteratur. Senaste tillskottet är ISSTs certifieringsutbildning inom schematerapeutisk parterapi. Att vara psykoterapeut är en livsstil som kräver ständig ny förkovran av kunskap. Sedan 2013 arbetar jag i egen regi i centrala Stockholm.

Telefonnummer
0707813750

E-post
psykoterapi@kjellvertz.se