Gruppterapi

Sitter du fast i sorgen efter ett uppbrott? Jag startar kontinuerligt skilsmässogrupper. I gruppterapin utnyttjar vi gruppdynamikens helande effekt, detta har jag sett varit mycket verksamt under åren. Vi har gemensamt tittat på sorgen kring uppbrotten och de sår som behöver läkas. Jag som gruppledare presenterar teman och kunskap och gruppmedlemmarna bidrar med det som känns viktigast i stunden. Det uppkommer många frågor och tankar och gruppen delar erfarenhet och får kunskap av varandra.

Gruppen består av 4-6 deltagare, vi träffas en gång i veckan under cirka två timmar.  Längden på terapin är 8 veckor och kostar 8 950 kronor.