Om/Kontakt

                Om mig och Att välja terapeut

Jag är legitimerad psykoterapeut och certifierad schematerapeut,  med en grund i klinisk beteendevetenskap. Under hela min uppväxt fascinerades jag av relationer inom familj och mellan vänner, av samtalet och det mänskliga mötet. Jag ville förstå människans drivkraft och beteende, därför låg det nära till hands att jag utbildade mig till skådespelare. För att sätta sig in i karaktärer, deras lidande och själva dramat krävs förkovring, så jag studerade parallellt psykologi och beteendevetenskap. Längtan av att få hjälpa mina medmänniskor blev starkare med åren, varpå jag valde det terapeutiska arbetet. Jag tog en fil kand examen i klinisk beteendevetenskap, med efterföljande Masterexamen i psykologi. Den legitimationsgrundande utbildningen i psykoterapi samt den certifierade schematerapeut utbildningen  gick jag på Svenska Institutet för KBT och Schematerapi. Som psykoterapeut fortbildar jag mig kontinuerligt genom kurser och ny litteratur. Senaste tillskottet är ISSTs certifieringsutbildning inom schematerapeutisk parterapi. Att vara psykoterapeut är en livsstil som kräver ständig ny förkovran av kunskap. Sedan 2013 arbetar jag i egen regi i centrala Stockholm.

Telefonnummer
0707813750

E-post
psykoterapi@kjellvertz.se

Individuell Terapi


Samtalen kännetecknas av att Du och jag tidigt kartlägger det som förväntas av terapin, Dina behov och vad Du önskar annorlunda i Ditt liv. Vi sätter gemensamma mål och samarbetar utifrån det som känns relevant för Dig. Vi utvärderar kontinuerligt våra samtal och det Du behöver vilket gör terapin flexibel. Terapirelationen bygger på tillit, trygghet och värme, att Du får hjälp att komma i kontakt med grundläggande behov och hur det blir när Dina behov inte tillgodoses. Vidare arbetar vi i rummet med en öppenhet kring känslor och strävar efter att utveckla mer självmedkänsla.

I samtalsterapi lär du känna dig själv på ett djupare plan. Du får kunskap och verktyg att sakta men säkert inkludera allt som är Du, både Dina starka och de så kallade svaga sidorna. Syftet är att Du med en grundtrygghet ska kunna styra Ditt liv utifrån det Du vill och längtar efter, samt att långsiktigt främja autonomi och självständighet.

Längden på terapin beror på många faktorer. Det centrala är dina behov.

En session är cirka 50 minuter och kostar 1 350 kronor.

Gruppterapi

Sitter du fast i sorg, kanske efter ett uppbrott? Jag startar kontinuerligt terapigrupper. I gruppterapin utnyttjar vi gruppdynamikens helande effekt, detta har jag sett varit mycket verksamt under åren. Vi tittar gemensamt på den aktuella sorgen och de sår som behöver läkas. Jag som gruppledare presenterar teman och kunskap och gruppmedlemmarna bidrar med det som känns viktigast i stunden. Det uppkommer många frågor och tankar och gruppen delar erfarenhet och får kunskap av varandra.

Gruppen består av 4-6 deltagare, vi träffas en gång i veckan under cirka två timmar. Längden på terapin är 8 veckor och kostar 8 950 kronor.

Parterapi

Kärleksrelationer är något av det viktigaste för lycka i livet. Men också något av det svåraste. Rädslor som att bli avvisad eller övergiven kan lamslå oss, likaså känslor av att inte räcka till eller vara "fel".

Vi kan alla bli bättre i vår förmåga att ge och ta emot kärlek, att uttrycka våra känslor och bakomliggande behov och därmed uppleva mer värme, närhet, tillit, förståelse och glädje.

En session är cirka 90 minuter och kostar 2400 kronor

Kontakta mig

Katarina Kjellvertz

Luntmakargatan 59, 2 trappor
113 58 Stockholm

Telefonnummer
0707813750

E-post
psykoterapi@kjellvertz.se