LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT

En legitimerad psykoterapeut har genomgått en utbildning till psykoterapeut. Utbildningen är godkänd av Socialstyrelsen som också utfärdar legitimationen. För att antas till utbildningen krävs en grundutbildning i ett omvårdnadsyrke, till exempel psykolog, socionom, beteendevetare eller läkare. Dessutom krävs en två årig basutbildning i psykoterapi, egen psykoterapi och därefter psykoterapeutiskt arbete under handledning.